ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Nội dung trang web

– Tất cả những thông tin được cung cấp trên website này đều sẽ được thay đổi, cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo trước.

– Tất cả nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng trên trang web đều là tài sản thuộc sở hữu của Kimanthanh.vn và việc sử dụng bất kỳ những hạng mục này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Kimanthanh.vn là không được phép.

2. Sử dụng trang web

– Tất cả nội dung trang web chỉ mang tính chất thông báo sản phẩm mà không cấu thành một chào mua hoặc bán sản phẩm hay dịch vụ của Kimanthanh.vn trực tiếp trên Website. Thông tin trên trang web không được dùng hoặc coi như nguồn tư liệu thay thế cho các nghiên cứu độc lập hoặc tư vấn mà quý khách có thể nhận được khi tham vấn trực tiếp với đại diện của Kimanthanh.vn